Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties

Vadovaujantis LR Cvilinio kodekso  6.22810 straipsniu Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:
• grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
• prekė turi būti nesugadinta;
• prekė turi būti nenaudota, nemontuota, nepraradusi prekinės išvaizdos (pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrint prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai);
• prekė turi būti pilnos komplektacijos;
• Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos


Kreipimasis į pardavėją ir paslaugos teikėją


Prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojui pateikus prašymą atsisakyti nuotolinės sutarties. Prie prašymo pridedamas pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra). Prašymo formą rasite ČIA. Prašymą siųsti martynas@technoaura.lt

Netinkamos kokybės daiktų keitimas ir grąžinimas

Jei įsigyta prekė nekokybiška:

Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.364 (1) straipsniu, turi teisę:

1. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3. reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo.

Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui (UAB Technoaura). Pardavėjas (UAB Technoaura), grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.

Visais atvejais pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą. Nuostoliais laikomos ir prekės trūkumų pašalinimo išlaidos, jeigu, pardavėjui (UAB Technoaura) per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pirkėjas ar jo pasitelkti tretieji asmenys.

Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį

Jeigu neįrodoma kitaip, daikto trūkumai, išaiškėję per 1 metus nuo daikto perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu

Kreipimasis į pardavėją ir paslaugos teikėją

Prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojo prašymu, kuriame jis privalo nurodyti priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo. Prie prašymo pridedamas pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra). Prašymo formą rasite ČIA. Prašymą siųsti martynas@technoaura.lt

Prekės keitimo vieta

UAB Technoaura įsipareigoja prekes pristatyti į parduotuvę savo transporto kaštais.

Vartotojų teisė pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartoto ginčų sprendimo platformoje
http://ec.europa.eu/odr/